Med tilladelse fra Lars Bodin Jacobsen bringer jeg her en artikel fra revisionsfirmaet BDO, der måske vil være nyt stof for en del klubber og deres bestyrelsesmedlemmer. I al beskedenhed mener jeg også denne godtgørelse er på sin plads, når man ved hvilket arbejde og medfølgende tidsforbrug, det er at sidde i en bestyrelse.

Heinz Hildebrandt

Af Lars Bodín Jacobsen, Director, Skat, BDO.

ANNONCE

Muligheden for udbetaling af skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere gælder for alle former for foreninger og klubber og har stor praktisk betydning.

Satserne for 2023 er uændrede i forhold til 2022 og udgør derfor følgende:

Reglerne om skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere gælder for alle former for foreninger og klubber. Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men fx også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, bowling- og dartklubber, teater- og kunstforeninger, spejderklubber samt for lokale afdelinger af politiske partier, af Lions Club og Rotary m.fl. 

Køge Stadion danner hjemmebane for HB Køges kvinde og og herre hold i divisionerne.
Køge Stadion. Hjemmebane for HB Køges herre og kvinde divisionshold.
Foto set fra syd: Heinz Hildebrandt

Godtgørelsen på de 2.050 kr. til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. 

Ingen krav om dokumentation

Landsskatteretten har i en afgørelse fra 2011 fastslået, at udbetaling af godtgørelserne kan ske, uden at modtagerne fremlægger nogen form for dokumentation for størrelsen af deres faktiske udgifter.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefrie godtgørelser til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. Udbetales der mindre beløb, er de også skattefrie. En formand og en kasserer må således gerne modtage større skattefrie godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer, hvis blot maksimumbeløbet ikke overskrides. Til gengæld er det for alle et ufravigeligt krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefrie virksomhed. Det har betydning i sportsklubber med professionelle afdelinger.

Køge Stadion. Hjemmebane for HB Køges herre og kvinde divisionshold.
Foto set fra nord: Heinz Hildebrandt

Også skattefrie kørepenge

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. kan naturligvis også få udbetalt skattefrie kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste. Den særlige 60-dages-regel gælder ikke for den slags kørsel. Det betyder, at der fx kan udbetales skattefrie kørepenge for turen til og fra klubhuset, uanset hvor mange gange turen køres. Der kan i 2023 udbetales 3,73 kr. pr. km for de første 20.000 km og 2,19 kr. pr. km for eventuel kørsel herudover. Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, der er vores elektroniske nyhedsbrev om skat, moms og regnskab. Depechen udsendes hver anden onsdag og er ganske gratis.

ANNONCE