ANNONCE

Uddrag hentet fra BDO hjemmeside. Læs hele artiklen skrevet af Lars Jacobsen.

Uden den frivillige indsats i de danske idrætsforeninger ville det ikke se godt ud for sporten her i fædrelandet. Men det bliver sværere at rekruttere ledere til foreningerne. Derfor lokker klubberne nu med en skattefri godtgørelse og kontingentfrihed.

KONTINGENTFRIHED.

Den mest almindelige form for påskønnelse til bestyrelsesmedlemmer og frivillige ledere er at fritage dem for kontingent.

Værdien af et sådant gode kan svinge meget. Men udgør nok i en gennemsnits fodboldklub omkring 1500, — kr., mens det i en golfklub nemt kan have en værdi på op mod 10.000, — kr. årligt.

Et sådant gode beskattes — uanset den økonomiske værdi — efter fast praksis ikke. Se mere om de skattemæssige forhold for idrætsforeninger i udgivelser, som DGI og DIF har udgivet i fællesskab, og hvis indhold SKAT har sagt god for.

SKATTEFRI GODTGØRELSER

Skatterådet har bestemt, at ulønnede bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige hjælpere kan få udbetalt 3 former for skattefri godtgørelser:

– Et beløb på 1400 kr. Årligt til dækning af udgifter til kontorartikler og møder.

– Et beløb på 2350 kr. Årligt til dækning af udgifter til foreningsrelateret telefoni og internetforbrug.

– Et beløb på 1950 kr. Årligt til køb, vask og vedligeholdelse af særlig beklædning (sportstøj og lignende)

Samlet kan der altså udbetales op til 5700 kr. Årligt til hvert bestyrelsesmedlem eller frivillig hjælper, hvortil altså kommer muligheden for skattefrit at bevilge dem hel eller delvis kontingentfrihed.

Endelig kan også udbetales et beløb på op til 70 kr. pr. dag til dækning af udgifterne udgifter til fortæring ved udenbys kampe mv.

FÆLLES REGLER

Både den beskrevne praksis om skattefrihed af kontingentreduktioner og reglerne om skattefri godtgørelser gælder for alle former for foreninger og klubber. Altså ikke kun for idrætsforeninger og øvrige sportsklubber, men f.eks. Også for grundejerforeninger, ejerforeninger, andelsboligforeninger, golf, dart — og bowlingklubber, teater og kunstforeninger, spejderklubber samt lokale foreninger af politiske partier, Lions Club og Rotary.

Godtgørelser på de 1950 kr. Til dækning af udgifter til særlig beklædning kan dog ikke udbetales til bestyrelsesmedlemmer og hjælpere i foreninger og klubber, hvor sådan påklædning ikke er påkrævet. I sådanne tilfælde kan den samlede skattefri godtgørelse derfor ikke overstige et beløb på 3750 kr. årligt pr. person.

Det er ikke et krav, at der udbetales skattefri godtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere og med lige store beløb. De anførte satser er blot maksimumbeløb. En formand og kasserer må således gerne modtage større skattefri godtgørelser end menige bestyrelsesmedlemmer. Til gengæld er det et krav, at det ulønnede arbejde udføres som led i foreningens skattefri virksomhed.

Det bedste ved reglerne er, at modtagerne ikke skal fremlægge nogen form for dokumentation for størrelsen af de faktiske udgifter til kontorhold, telefoni og beklædning for at kunne få udbetalt de skattefri godtgørelser.

Som alternativ til den skattefri godtgørelse på 2350 kr til dækning af udgifter til telefoni og internet — men ikke sammen med denne — kan foreningerne vælge at stille en smartphone og/eller lignende til rådighed for de ulønnede bestyrelsesmedlemmer. Og frivillige hjælpere. Og det udløser ikke beskatning, selvom udstyret også bruges til private formål.

OGSÅ SKATTEFRI KØREPENGE.

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer m.fl. Kan naturligvis også få udbetalt skattefrit kørepenge for kørsel i foreningens tjeneste.

Der kan i 2018 udbetales 3,54 kr pr km for de første 20.000 km og 1, 94 pr. km for kørsel herudover.

Den særlig e 60 dages regel gælder ikke for sådan kørsel. Det betyder, at der kan udbetales godtgørelse for turen fra det ulønnede bestyrelsesmedlems henholdsvis den frivillige hjælpere private bopæl og hen til klubhuset og retur.

Tak til revisionsfirmaet BDO og og Lars Jacobsens artikel i Depechen. Alle tips givet på DTBs hjemmeside skal ses som en vejledning og DTB tager ikke ansvar for evt. udførsel af disse eller misforståelser af teksten forøvrigt.

ANNONCE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here