ANNONCE

Satser for skattefrie kørepenge og diæter 2018

Skatterådet har nu fastsat de nye satser for udbetaling af skattefri godtgørelse for kørsel, der i høj fra kan have interesse for trænere og klubledere. De nye satser skal bruges for kørsel og rejser, der foretages fra 1. Januar 2018.

Kørepenge

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse:

3,54 kr. Pr. Km. For kørsel indtil 20.000 km årligt

1,94 kr. Pr. Km for kørsel ud over 20.000 km årligt

Skattefri rejsegodtgørelse / diæter

Kost pr. Døgn 498, — kr.

Logi pr. Døgn 214, — kr.

25 % godtgørelse pr. Døgn 124,50 kr.

Den særlig 25% — godtgørelse kan udbetales til rejsende trænere, der får dækket deres udgifter til mad (kost) efter regning. Altså får refunderet deres faktiske udgifter.

Beløbet er tænkt til dækning af småfornødenheder — frugt, tyggegummi mv. Der skal ikke foreligge dokumentation for størrelsen af disse udgifter.

Hvis arbejdsgiveren / klubben ikke betaler godtgørelsen, kan træneren på sin årsopgørelse indtaste et fradrag af tilsvarende beløbsstørrelse som et ligningsmæssigt fradrag.

Ovenstående er et resume fra Depechen nr. 26 som udgives af revisionsfirmaet BDO. Hele artiklen kan læses i nyhedsbrevet fra 27. December 2018. Alle tips givet på DTBs hjemmeside skal ses som en vejledning og DTB tager ikke ansvar for evt. udførsel af disse, nye regler efter artiklens publicering eller misforståelser af teksten forøvrigt.

ANNONCE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here